Karabin Uzi

Jest to najmniejszy z dostępnych karabinów, idealnie nadający się do ciasnych, w ąskich przejść. Konstrukcja karabinu pozwala na wykorzystanie go przez dzieci jak i osoby dorosłe. Karabin UZ1 posiada dwa rodzaje broni: UZI w trybie pojedynczym i ciągłym oraz pociski DumDum charakteryzujące się dużym rozrzutem.