Przejęcie punktu

Na polu do gry znajduje się punkt który jest celem obydwu drużyn. Do punktu należy dojść, przejąć go, a następnie utrzymać przez określony czas.